Pojem nízkoenergetický dom pasívny dom

Pojem nízkoenergetický dom pasívny dom

Rozdelenie domov na bežný dom, dom nízkoenergetický a pasívny dom vychádza z celkovej spotreby energie, uvádzanej v kW za rok.

Nízkoenergetický dom je dom, v ktorom sa ročne na zabezpečenie tepelnej pohody spotrebuje 15 až 50 kWh/m² obývanej plochy. Štandard nízkoenergetického domu je možné dosiahnuť znížením energetických náročností a to kombináciou viacerých technicko-technologických opatrení, ktorých vzájomné fungovanie prispieva k energetickej úspornosti nízkoenergetického domu. V prvom rade je to orientácia stavby na pozemku vzhľadom na svetové strany. Vhodná orientácia umožňuje lepšie využívanie slnečných ziskov – slniečko vám vykuruje domček. Samozrejmosťou musí byť zateplenie obvodového plášťa, kvalitné okná a dvere a riadené vetranie s rekuperáciou použitého vzduchu. Riadené vetranie vám zabezpečí príjemný čerstvý vzduch v celom dome a šetrí energiu na vykurovanie. Ráno sa budíte do čerstvého vzduchu bez nutnosti vetrania a úniku tepla. Pri výstavbe nízkoenergetických domov sa používa nízkoteplotné podlahové resp. stenové vykurovanie (nízkoteplotné vykurovanie využíva teplotu vykurovacej vody ohriatu max. na 42 stupňov celzia , radiatorové vykurovanie potrebuje na konforný ohrev min 65 stupňovú vodu). Ďalším atribútom stavby je vzduchotesnosť nízkoenergetického domu a použité technológie výroby tepla (tepelné čerpadlo, solárny kolektor, fotovaltaicé panely….).

priklad1nPasívny dom je v podstate zdokonalený nízkoenergetický dom. Pasívny dom je taký, ktorý nepotrebuje na zabezpečenie tepelnej pohody v zime aj v lete klasický vykurovací ani klimatizačný systém. Nieje potrebné obvyklé vykurovanie s kotlom a vykurovacími telesami, 2nieje potrebný sklad paliva, komín a plynová prípojka. Pasívny dom je dimenzovaný tak, že na pokrytie tepelnej spotreby stačia pasívne energetické zdroje. Tepelná spotreba je teda taká nízka, že budova si až na pár dní v roku pri vysokých mrazoch vystačí sama bez stáleho kúrenia. Na prikúrenie vo veľkých mrazoch stačí zariadenie s výkonom cca 4-5 kW/m2. Pasívne domy sú určené pre špecifickú skupinu klientov, ktorí kladú dôraz na maximálnu úsporu financií pri prevádzke domu. Pri pasívnych domoch je úspora nákladov na energiu vynaložená na kúrenie a TÚV až okolo 80%.

Comments are closed