Inžinierska činnosť

ARCH_ZInžinierska činnosť

“Inžiniersku, projektovú a dozorovú časť stavby u Nás zabezpečuje Ing Arch. Emil Michálek so svojim tímom z kancelárie ARCH PROJEKT.
Všetko, čo je popísané v ostatných kapitolách Projekčnej a inžinierskej činnosti sa Vám môže javiť ako neprekonateľne zložitá tortúra, v ktorej sa ťažko orientujete, a nie ste si istý, či by ste to zvládli, hlavne z hľadiska časového. Vy sa môžete venovať Vašej práci, rodine, koníčkom a zdraviu, a my Vám s týmto všetkým pomôžeme. Orientujeme sa v spleti úradov a organizácií, a vieme čo každý požaduje. Máme všetky žiadosti a tlačivá a odborne vzdelaných ľudí.
Pri stavbe Vášho vysnívaného domu Vám prajeme šťastnú ruku pri výbere projektu a dodávateľa.

Osved_ARCH_Z

»» Projektovanie a kvalita stavby
»» Zastavovacia štúdia
»» Územné konanie
»» Stavebné povolenie
»» Inžinierska činnosť a stavebný dozor
»» Kolaudácia stavby

Comments are closed